KNOWEDGE - ניהול ידע ומערכות מידע
ראשי
|
אודות
|
שירותים מקצועיים
|
טכנולוגיה ופתרונות
|
לקוחות
|
מאמרים
|
צרו קשר
|
English
חפש
צרו קשר
לפתרונות בתחומי ניהול ידע ומערכות מידע, צרו איתנו קשר בטלפון 054-2632442 או באימייל
חדשות
30/11/2022
חברת נו אדג’ התחילה פעילות בחברת בזק להסבת אתרים לסביבת SharePoint מתקדמת.
בפוקוס
Knowedge List View Filter

בארגון שמייצר ו/או מוכר מוצרים, עובד מול לקוחות, מנהל פרויקטים ו/או סניפים, יש צורך, במקרים רבים, שיהיה לנו דף בפורטל, או במערכת ניהול הידע שלנו, עבור כל ישות ספציפית, שבו נציג את כל המידע הקשור למוצר ספציפי או לסניף מסוים. במקרים רבים מדובר במאות ישויות ספציפיות )מאות מוצרים למשל(. היכולת לראות את כל המידע עבור על כל אחת מהישויות בדף נפרד חשובה מאד, אבל אנחנו לא מעוניינים להקים ולתחזק מאות ואפילו אלפי דפים במערכת

בגרסת Classic של SharePoint ניתן, בפיתוח פשוט יחסית, לתת מענה לצורך הזה. לעומת זאת, בגרסת Modern העניין מסתבך.

התפיסה שלנו בחברת נו אדג’ היא לנהל דף אחד עבור כל סוג ישות )דף למוצרים, דף לפרויקטים וכן הלאה( שהתוכן בכל החלוניות בדף מסתנן בהתאם לישות הספציפית (פרויקט "ניהול ידע", מוצר X.) לכן פיתחנו את הרכיב הגנרי המאפשר לממש, בקלות, הצגה של רשימה/ספריה והתאמת תצוגות בדף המאפשרות סינון דפים ב- Modern( וגם ב-Classic.

יכולות הרכיב

 • קבצים שיועלו בדף המסונן, יתויגו אוטומטית בערך לפיו הדף מסתנן/לפי הסינון המוגדר ברכיב.
 • הגעה לדף מסתנן דרך ניווט אסוציאטיבי.
 • התאמה אישית של תצוגות ברכיב, הכוללת: מיון, סינון, הגדרת עמודות להצגה וסידורן, קיבוץ ללא הגבלה, הגבלת פריטים עם יכולת דפדוף ועוד.
 • יכולת להסתיר את הWP או להציג הודעה מותאמת אישית, במידה ואין פריטים בתצוגה.
 • הגדרת הטפסים ברכיב (New ,Edit ו- DispForm )הכוללת: יכולת העברת הפרמטרים המסוננים לטופס New.
 • הצגה/הסתרה של תפריט עריכה לפריט ע"י בחירת העמודה אליה יוצמד כפתור העריכה.
 • אפשרות פתיחה של כל דף בלחיצה על הכותרת של הפריט-בPopUp או בטאב חדש, עם אפשרות להעביר מחרוזת שאילתה.
 • הגדרות תיוג אוטומטי בספריות עבור שדות מסוימים מסוג LookUp ,כולל בחירה מרובה.
 • הגדרת כפתור "הצג הכל" הכוללת: אפשרות להציג/להסתיר את הכפתור, הגדרת הURLשמאחורי הכפתור, ויכולת להעביר את הסינון הקיים בדף בלחיצה על הכפתור.
 • שליטה על הכפתורים ברכיב )"חדש" ברשימות ו"העלה" בספריות(: שינוי טקסט הכפתורים והצגה/הסתרה שלהם.
 • הגדרות עיצוביות, הכוללות: כיוון הWP ,מצב קומפקטי, הצגה/הסתרת אייקון הפריט, הגדרת Header מעוצב.