KNOWEDGE - ניהול ידע ומערכות מידע
ראשי
|
אודות
|
שירותים מקצועיים
|
טכנולוגיה ופתרונות
|
לקוחות
|
מאמרים
|
צרו קשר
|
English
חפש
צרו קשר
לפתרונות בתחומי ניהול ידע ומערכות מידע, צרו איתנו קשר בטלפון 054-2632442 או באימייל
חדשות
30/11/2022
חברת נו אדג’ התחילה פעילות בחברת בזק להסבת אתרים לסביבת SharePoint מתקדמת.
בפוקוס
סינון ב-SharePoint מעולם לא היה כל כך יעיל.

כולם מכירים את החשיבות של תיבות סינון באתרים כמו Yad2 או ZAP ,או אתרים לאיתור מלון בחו"ל. הצורך הזה קיים גם במידע ארגוני, כאשר אנחנו מנסים לאתר מסמכים או פריטי מידע במאגר של אלפים או אפילו מאות אלפי פריטים. היכולת לחתוך את המידע לפי פרמטרים שונים (שם פרויקט, שם מדינה, מחלקה בארגון,...) מאפשרת להגיע לפריטי המידע אותם אנו מחפשים בצורה נוחה ומהירה

בפתרונות ניהול ידע שבהם יש בדף מספר חלוניות עם סוגי מידע שונים בכל חלונית, הדרישה הופכת להיות אפילו יותר מורכבת, כי הצורך הוא לסנן בבת אחת את המידע בכל החלוניות, ולא לסנן כל חלונית בנפרד. בפתרונות בהם יש הרבה תיבות סינון (5-4 תיבות בכל דף), עבודת הפיתוח הייתה ארוכה ומייגעת. הרכיב הגנרי מאפשר לממש את התיבות ע"י מיישם, בצורה מהירה ופשוטה.

 יכולות הרכיב

 • התיבות עובדות עפ"י complete Auto ו Contains כך שבמקרה שזוכרים רק חלק מהמונח, עדיין ניתן לאתר אותו.
 • ניתן להגדיר תיבה המסננת לפי עמודה מהאתר עצמו או מאתר אחר.
 • ניתן להגדיר תיבה שתשלוף ערכים בהתאם לסוג תוכן ברשימה.
 • ניתן להגדיר עד 10 תיבות סינון לפי עמודות מסוגים שונים: טקסט, מספר, משתמש/קבוצה.
 • תיבת סינון מסוג משתמש/קבוצה AZURE AD
  • יכולת להגדיר תיבת סינון לפי משתמש/קבוצה או גם וגם.
  • יכולת להגדיר שליפת משתמשים/קבוצות מתוך קבוצה.
 • ניתן להגדיר התניה בין תיבות.
 • ניתן לשנות את שמות הכפתורים "חפש" ו"נקה". הגדרת כיוון של התיבות: ימין לשמאל/ שמאל לימין. אפשרות להציג/להסתיר כותרת עבור כל תיבה.
 • ניתן להגדיר Holder Place לכל תיבה. יכולת לשנות את סדר התיבות בדף.